Metody czyszczenia i dezynfekcji

Głównym czynnikiem przy wyborze metody czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych jest rodzaj zanieczyszczeń w niej występujących, a także materiał z jakiego jest wykonana. Istotny wpływ mają także kształt, konstrukcja i stopień komplikacji instalacji.

Metoda stosowana przy zanieczyszczeniach suchych (pyły, kurze, osady) w instalacjach wentylacyjno klimatyzacyjnych nawiewnych i wyciągowych z pomieszczeń (biura, budynki użyteczności publicznej, hotele, hale, centra handlowe itp.)

Polega na odrywaniu przylegającego do ścianek instalacji pyłu, za pomocą obracającej się we wnętrzu kanału szczotki, sterowanej i napędzanej przez zewnętrzne urządzenie. Szczotki wykonane są z różnorodnych materiałów, takich jak nylon, włosie, plastik, metal, co zapewnia optymalny dobór w zależności od stopnia zabrudzenia instalacji. Następnie uwolnione cząstki pyłu zasysane są za pomocą wentylatora do zespołu filtrów umieszczonych na końcu aktualnie czyszczonego odcinka. Stopień filtracji dobierany jest w zależności od klasy higienicznej obiektu (filtry od EU 3 do HEPA).

Zobacz ofertę urządzeń

Jest to metoda będąca alternatywną dla czyszczenia mechanicznego. Różnica polega na tym, że zamiast szczotki wprowadza się obrotową ciśnieniową dyszę. Skuteczność tej metody jest jednak mniejsza, w szczególności gdy dotyczy kanałów o dużym stopniu zabrudzenia. Aczkolwiek jest przydatna jako metoda uzupełniająca.

Sporadycznie stosuje się również robota wyposażonego w głowicę szczotkującą oraz kamerę. Jednak ze względu na niską wydajność używa się go wyłącznie w miejscach gdzie inne technologie nie mają dostępu.

Zobacz ofertę urządzeń

Metoda stosowana w instalacjach silnie zabrudzonych przez osadzające się tłuszcze lub inne trudne do usunięcia substancje pochodzące z procesów technologicznych. Zalicza się do nich wyciągi z instalacji kuchennych i przemysłowych.

W technologii tej stosowane są preparaty chemiczne działające na zabrudzenia na poziomie molekularnym – rozkładają strukturę wewnętrzną tłuszczy ułatwiając ich usunięcie, a jednocześnie są bezpieczne dla środowiska i powierzchni.

Zobacz ofertę urządzeń

Metoda stosowana przy wysokim skażeniu miejscowym typu grzyby i pleśnie. Do przeprowadzenia tego rodzaju dezynfekcji używane jest podciśnieniowe urządzenie typu Kela Jet rozprowadzające preparat metodą bezpośredniego natrysku, na powierzchnie wewnętrzną kanału – zasięg 30 m.
Jest to metoda dezynfekcji zarówno powietrza jak i powierzchni na sucho, polegająca na nasyceniu powietrza mgłą o mikroskopijnej wielkości kropel z odpowiednim środkiem uwzględniającym charakter powierzchni oraz rodzaj skażenia. Stosowana na włączonej instalacji pozwala dotrzeć preparatowi w każde miejsce niedostępne tradycyjnymi technikami, np. przepustnice, tłumiki, klapy, chłodnice. Jest to niezastąpiona technika wszędzie tam, gdzie liczy się dokładna i skuteczna dezynfekcja oraz szybkość wykonania usługi.Stanowi również standardową metodę uzupełniającą dezynfekcję powierzchniową.
Rozwinięcie metody mikrodyfuzji z zastosowaniem wyższego ciśnienia podczas rozpylania i jednoczesnego ujemnego naładowania cząstek.

photodune-2650397-sailing-m

Chcesz wiedzieć więcej?

Jesteśmy niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie utrzymywania czystości w nowoczesnych systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz instalacjach wodnych.

Strona kontaktowa

Najistotniejszym elementem czyszczenia jest dokładność. Niedostateczne wyczyszczenie lub ominięcie fragmentów instalacji może zniwelować całą pracę.

Back to Top