BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

W Polsce badaniami zajmuje się bardzo wiele placówek, zarówno prywatnych jak i państwowych. Większość badań wykonywana jest standardowo zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Różnice pojawiają się w interpretacji wyników czyli w najważniejszej części opracowania. Właściwa interpretacja zależy od wiedzy oraz doświadczenia osoby analizującej wyniki badań dlatego przy wyborze wykonawcy należy zwrócić szczególną uwagę na kompetencje branżowe placówki oraz kwalifikacje i doświadczenie osoby opracowującej wyniki. Narodowy Instytut Leków przy udziale firmy Clinikka jako pierwszy w Polsce w 2005r. opracował metodologię badań oraz interpretację uzyskanych wyników wprowadzając jednocześnie nowe standardy na Polski rynek. Obecnie firma Clinikka współpracuje z wieloma placówkami badawczymi dobierając odpowiednią metodę w zależności od sytuacji i potrzeby.

 

Zakres usług:

• mikrobiologiczne badanie powietrza

• mikrobiologiczne badanie powierzchni 

• mikrobiologiczne badanie wewnętrznej powierzchni kanałów

• badanie wody na obecność bakterii Legionella oraz środowisk wilgotnych metodą PCR

• badania wody mikrobiologiczne i fizykochemiczne ogólne

• badania lotnych związków organicznych

• pomiar zapylenia powietrza

• pomiar stężenia CO2 

• pomiary środowiskowe

• pomiary na stanowiskach pracy

.  badnia i pomiary na zlecenie indywidualne

 SIBE-KLIMA, CLINIKKA TECHNOLOGY Karol Sidorczuk          www.clinikka.pl          e-mail: biuro@clinikka.pl

 ul. Tadeusza Kościuszki 15

 17-300 Siemiatycze 

 NIP: 544-146-16-78  Regon: 200174219                                                                                                                                                           Konto:  ING Bank Śląski

51  1050  1054  1000  0090  9241  3526 

  • Facebook