Trzonem działalności firmy Clinikka jest pełen zakres usług związanych z doradztwem, projektowaniem, wykonawstwem i serwisem instalacji wentylacyjnych i wodno – kanalizacyjnych oraz rozwiązaniami zapewniającymi odpowiednią jakość powietrza i wody we wszelkiego rodzaju obiektach użytkowych. Clinikka zapewnia obsługę inwestycji budowlanych od A do Z.

Zakres oferty Clinikka Technology

Prace koncepcyjne oraz projektowe to najistotniejszy element inwestycji. Błędy, które popełniane są na tym etapie mogą spowodować poważne straty dla inwestora oraz obniżenie sprawności i wydajności instalacji. Istotnym jest aby osoba tworząca koncepcję oraz projekt miała wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie. Firma Clinikka skupia najwybitniejszych projektantów zarówno z Polski jak i Europy. Bazujemy na doświadczeniu najlepszych ludzi na Świecie.

Zakres usług:

 • projektowanie instalacji wentylacyjnych
 • projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • projektowanie stacji uzdatniania wody
 • projektowanie instalacji wod-kan
 • projektowanie stacji neutralizujących zapach
 • projektowanie systemów osuszania
 • projektowanie i aranżacja wnętrz
 • konsultacje

W Polsce badaniami zajmuje się bardzo wiele placówek, zarówno prywatnych jak i państwowych. Większość badań wykonywana jest standardowo zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Różnice pojawiają się w interpretacji wyników czyli w najważniejszej części opracowania. Właściwa interpretacja zależy od wiedzy oraz doświadczenia osoby analizującej wyniki badań dlatego przy wyborze wykonawcy należy zwrócić szczególną uwagę na kompetencje branżowe placówki oraz kwalifikacje i doświadczenie osoby opracowującej wyniki. Narodowy Instytut Leków przy udziale firmy Clinikka jako pierwszy w Polsce w 2005 r. opracował metodologię badań oraz interpretację uzyskanych wyników wprowadzając jednocześnie nowe standardy na Polski rynek. Obecnie firma Clinikka współpracuje z wieloma placówkami badawczymi dobierając odpowiednią metodę w zależności od sytuacji i potrzeby.

Zakres usług:

 • mikrobiologiczne badanie powietrza
 • mikrobiologiczne badanie powierzchni
 • mikrobiologiczne badanie wewnętrznej powierzchni kanałów
 • badanie wody na obecność bakterii Legionella
 • badanie środowisk wilgotnych metodą PCR
 • badania wody mikrobiologiczne i fizykochemiczne ogólne
 • badania lotnych związków organicznych
 • pomiar zapylenia powietrza
 • pomiar stężenia CO2
 • pomiary środowiskowe
 • pomiary na stanowiskach pracy
 • badania i pomiary na zlecenie indywidualne

Urządzenia pomiarowe mają bardzo istotny wpływ na jakość pomiaru dlatego zalecane jest aby używać sprzętu wiodących firm o wysokiej czułości oraz niskim marginesie błędu. Ważnym jest aby sprzęt był certyfikowany oraz posiadał aktualne świadectwo kalibracji. Oczywiście kluczowym elementem jest doświadczenie i wiedza obsługującego, bez tego nawet najlepsze urządzenie nie pomoże. Firma Clinikka dysponuje doświadczoną kadrą jak i urządzeniami uznanych firm takich jak TSI, Testo, Ati.

Zakres usług:

 • pomiar i regulacja wentylacji bytowej
 • pomiar i regulacja wentylacji pożarowej
 • pomiar i regulacja temperatury i wilgotności
 • pomiar różnicy ciśnień
 • pomiar i regulacja wydajności central wentylacyjnych
 • pomiar hałasu
 • pomiar szczelności instalacji
 • audyty sanitarno techniczne instalacji
 • walidacja pomieszczeń „czystych”
 • walidacja filtrów HEPA, ULPA
 • doradztwo

Nowoczesne budynki spełniające najwyższe oczekiwania najemców wyposażone są w dużą ilość rozmaitych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych współpracujących ze sobą. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów jest odpowiednie ich połączenie przez system automatycznej regulacji i sterowania oraz wyregulowanie rozpływów powietrza, zarówno w kanałach, jak i pomieszczeniach. Wszystko musi pracować jak jeden, spójny organizm. By to osiągnąć konieczna jest pełna koordynacja pomiędzy branżami automatyczną, elektryczną, pożarową i wentylacyjną.

Dlatego, mając na celu kompleksową obsługę naszych klientów z zakresu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stworzyliśmy specjalną grupę wysokiej klasy specjalistów, których jedynym zadaniem jest wyregulowanie i uruchomienie całego obiektu, a nie tylko poszczególnych instalacji.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na skuteczne wykonanie tego trudnego zadania, co potwierdzają referencje.

Woda jest jednym z najistotniejszych mediów dostarczanych do każdego budynku użytkowego, uczestniczy też w każdym procesie technologicznym. Istnieje wiele problemów związanych z budową i eksploatacją instalacji wodnych dlatego Firma Clinikka oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne dotyczące sieci wodnych oraz stacji uzdatniania wody. Oferta jest skierowana zarówno do odbiorców w sektorze przemysłowym, jaki i dla odbiorców indywidualnych.

Zakres usług:

 • wykonanie lub modernizację instalacji uzdatniania wody o różnym zakresie wymagań dotyczących jakości wody
 • dostawę i montaż lamp UV montowanych na rurociąg, a także na wodnych zbiornikach (bezciśnieniowych)
 • chemiczna korekta wody kotłowej i chłodniczej
 • pompy dozujące
 • dostawę i montaż urządzeń odwróconej osmozy RO
 • zmiękczanie, odżelazianie i odmanganianie
 • filtracja mechaniczna
 • dostarczenie i montaż instalacji mających za zadanie zwalczanie bakterii Legionella w obiegach
 • analizy i ekspertyzy techniczne, pomiary instalacji wod-kan
 • doradztwo techniczne
 • projektowanie i nadzór

Największym problemem dla każdego wykonawcy jest odpowiedni dobór kadr oraz nadzór i koordynacja wykonywanych robót. Firma Clinikka bazuje na własnej przeszkolonej i doświadczonej kadrze oraz kilku sprawdzonych firm współpracujących. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest gwarancja ciągłości prowadzonych prac oraz nieograniczone możliwości przerobowe oraz zasięg. Doświadczeni koordynatorzy są wszechstronni i elastyczni, dzięki czemu dobrze sprawdzają się w nadzorowaniu wielobranżowym. Zespoły pracowników są wyposażone w najlepszy sprzęt elektro-narzędziowy oraz profesjonalne środki ochrony osobistej.

Zakres usług:

 • montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń chłodniczych
 • przebudowa oraz modernizacja instalacji
 • montaż sufitów laminarnych
 • montaż systemów osuszania
 • montaż systemów uzdatniających powietrze
 • montaż systemów dezaktywujących zapach
 • montaż i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych
 • modernizacja istniejących instalacji
 • demontaże instalacji

Zarówno duże jak i mniejsze inwestycje obejmują szereg prac typowo budowlanych. Koordynacja tych prac pomiędzy różnymi firmami stanowi zawsze spore wyzwanie dla inwestora. Firma Clinikka oferuje pełen zakres prac budowlano-remontowych w oparciu o sprawdzone firmy podwykonawcze. Centralizacja zarządzania pozwala uniknąć możliwości popełnienia błędów oraz umożliwia sprawną i dynamiczną koordynację poszczególnych branż.

Zakres usług:

 • wykonanie różnego typu posadzek standardowych i żywicznych dla farmacji/ pomieszczeń czystych,
 • układanie wykładzin standardowych i dla farmacji/ pomieszczeń czystych
 • montaż okien i drzwi standardowych i dla farmacji/ pomieszczeń czystych
 • montaż lub modernizacja różnego typu instalacji elektrycznych
 • wykonanie i dostarczenie różnego rodzaju konstrukcji wykonanych ze stali kwasoodpornych 304 i 316
 • sztablatura i malowanie ścian
 • montaż i wykonawstwo ścianek gipsowych, sufitów itd..
 • inne prace wykończeniowe

Najistotniejszym elementem tego procesu jest dokładność. Niedostateczne wyczyszczenie lub ominięcie fragmentów instalacji może zniwelować całą pracę. Dezynfekcja niedoczyszczonych powierzchni może skutkować zwiększonym wzrostem kolonii bakteryjnych oraz grzybów pleśniowych w miejscach, w których wcześniej nie było. Aby temu zapobiec firma Clinikka wspólnie z firmą Air Power oraz Narodowym Instytutem Leków opracowała metodologię procesu czyszczenia i dezynfekcji oraz procedury kontrolno-pomiarowe umożliwiające efektywne sprawdzenie jakości prac czyszcząco-dezynfekujących.

Zakres usług:

 • specjalistyczne czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacji i klimatyzacji
 • audyty sanitarno-higieniczne
 • badania i pomiary
 • inspekcje
 • dystrybucja sprzętu AirPower
 • dystrybucje dekli rewizyjnych METU System
 • szkolenia

Do czyszczenia zanieczyszczonych tłuszczem przewodów wentylacji wyciągowej w kuchniach z powodzeniem stosuje się zestalony dwutlenek węgla (suchy lód). Suchy lód otrzymywany jest ze znajdującego się pod ciśnieniem ciekłego CO2, przez jego szybkie rozprężanie do ciśnienia atmosferycznego i sprasowanie. Jego temperatura wynosi -78,5°C. Nie topi się, lecz w wyniku sublimacji przechodzi bezpośrednio w postać gazową. Jest bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny, obojętny, nietrujący, niepalny.
Metoda czyszczenia suchym lodem zatłuszczonych przewodów oraz innych urządzeń, takich jak okapy kuchenne, jest uważana za całkowicie suchą i bardzo skuteczną. Granulat suchego lodu jest rozpylany za pomocą pistoletu na zanieczyszczone powierzchnie. Uderzając o czyszczoną powierzchnię schładza ją, co powoduje, że powłoka osadzonych zanieczyszczeń staje się krucha i łamliwa. Jednocześnie kurczy się materiał, do którego przyklejone są zanieczyszczenia, powodując osłabienie ich wzajemnych połączeń. Bombardowane granulkami zanieczyszczenia z łatwością kruszą się i odrywają od podłoża. Uwolnione zanieczyszczenia muszą być odprowadzone na zewnątrz instalacji za pomocą sekcji wyciągowo-filtracyjnej.

Wymienia się następujące zalety czyszczenia suchym lodem:

 • nie stosuje się wody,
 • nie stosuje się środków chemicznych,
 • czyszczone powierzchnie nie są uszkodzone w wyniku ścierania,
 • suchy lód natychmiast po uderzeniu w czyszczoną powierzchnię
 • ulega sublimacji,
 • brak dodatkowych odpadów z wyjątkiem usuniętych zanieczyszczeń,
 • stosuje się proste w obsłudze lekkie, przenośne urządzenia,
 • wysoka skuteczność i precyzja czyszczenia,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Firma Clinikka zajmuje się kompleksową obsługą budynków w problematyce wilgoci. Wykorzystując 30 letnie doświadczenie najlepszych europejskich architektów oraz najnowocześniejszą technologię jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom optymalizując jednocześnie koszty poniesionej inwestycji.

Zakres usług:

 • projektowanie instalacji
 • osuszanie mikrofalowe
 • osuszanie trwałe systemem elektro-fizycznym Domodry
 • modernizacje
 • montaż, serwis, pomiary
 • wynajem osuszaczy
 • symulacje komputerowe

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia przed pożarem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych. Ochrona przeciwpożarowa jest najważniejszym warunkiem, który musi spełniać każdy budynek użytku publicznego. Firma Clinikka oferuje kompleksową obsługę w tym zakresie oraz prowadzi działalność doradczą.

Zakres usług:

 • projektowanie instalacji
 • audyty przeciwpożarowe
 • montaż, serwis, pomiary SUG, SSP, DSO
 • symulacje komputerowe
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia PPOŻ BHP Pierwsza Pomoc
 • ewakuacja
 • bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • ocena zagrożenia wybuchem

Clinikka oferuje Klientom najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie klimatyzacji komfortu oraz systemów klimatyzacji przemysłowej dla procesów chłodzenia i oczyszczania w oparciu o urządzenia renomowanych, światowych marek, tj: SWEGON, KMW, IV PRODUCT, TOSHIBA, MITSUBISHI, FUJITSU, PANSONIC, SAMSUNG, LG i inne. Dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym, organizacji pracy oraz wyspecjalizowanej kadrze firma Clinikka zapewnia poczucie bezpieczeństwa, komfortu i gwarantuje skrócenie czasu obsługi do niezbędnego minimum. Pragniemy, aby użytkownicy produktów oferowanych przez firmę Clinikka cieszyli się bezawaryjną pracą zakupionych i zamontowanych przez nas urządzeń.

Zakres usług:

 • projektowanie i dobór urządzeń
 • montaż
 • serwis
 • diagnostyka
 • naprawa
 • automatyka
 • konfiguracja
 • usprawnienia

Wysoka jakość usług realizowanych przez firmę Clinikka to zasługa wspaniałej kadry składającej się z najlepszych specjalistów z branży. Ludzie zawsze są najważniejszym ogniwem łączącym projekt z realizacją.
To dzięki doświadczeniu, elastyczności i skrupulatności udaje się zrealizować najtrudniejszy projekt.

Nasi klienci

Back to Top